Portal
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Osiek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiek położonej w Osieku.
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Osiek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku, gmina Osiek, obejmującej działki nr 1907/10, 1907/11 o łącznej powierzchni 0,1398 ha.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE
W dniu 4 września br. będą odbierane od mieszkańców Gminy Osiek odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony z pojazdów osobowych, akumulatory samochodowe oraz chemikalia.
 
Wojewódzki Konkurs Wieńców Dożynkowych
Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Osiek w powiecie oświęcimskim w dniu 31 sierpnia 2014 roku odbędą się XVI Dożynki Województwa Małopolskiego. W tym dniu odbędzie się także Wojewódzki Konkurs Wieńców Dożynkowych. Każda Gmina, z terenu województwa małopolskiego chcąca wziąć udział w konkursie powinna wytypować jedną delegację wieńcową liczącą do 10 osób. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu konkursu oraz przesłanie do dnia 22 sierpnia 2014r. wypełnionego zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu na adres: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94, 32-608 Osiek lub na adres e-mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Więcej…
 
Zwrot części podatku akcyzowego
Wójt Gminy Osiek informuje wszystkich rolników zainteresowanych zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski w terminie od 1 sierpnia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 roku do 31 lipca 2014 roku. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Osiek w pok. nr 10. Aktualny formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) lub w Urzędzie Gminy w pok. nr 10.
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama