Portal
Komunikat - przewozy pasażerskie
Urząd Gminy w Osieku informuje, że z dniem 2 marca 2015 roku trasę Głębowice - Osiek - Polanka Wielka - Oświęcim w zakresie przewozów pasażerskich w miejsce PKS Oświęcim obsługiwać będzie nowy przewoźnik PKS Pszczyna.
Przewoźnik zobowiązał się prowadzić sprzedaż miesięcznych biletów. Za miesiąc marzec sprzedaż prowadzona będzie w dniach: 26 i 27 luty 2015 roku oraz od 2 do 6 marca 2015 roku w godz. 7.00 – 17.00 w biurze podróży Connect-Tour S.C. przy ul. Dąbrowskiego 70 (dawna siedziba Transchemi).
Rozkłady jazdy zamontowane będą do dnia 27.02.2015r. na tabliczkach przystankowych gminy, będą również dostępne na stronie: www.pks-pszczyna.pl
 
Przerwa w dostawie wody
W związku z wykonywanymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku zawiadamia odbiorców wody z Osieka (z ulic: Beskidzka, Czarny Las, Podlesie, Kwiatowa, Cicha, Słoneczna, Jaśminowa, Głębowska, Starowiejska od okolic nr 394 do końca, Główna od skrzyżowania z ulicą Beskidzką do końca) o przerwie w dostawie wody w dniu 25.02.2015r. (tj. środa) w godzinach od 10.00 do 13.00
Więcej…
 
Komunikat Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną - istotnie zwiększoną zachorowalnością na infekcje wirusowe, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu wprowadza tymczasowe ograniczenie odwiedzin w oddziałach szpitalnych. Odwiedziny mogą się odbywać jedynie w celach niezbędnych dla dobra chorego i ograniczone zostają do jednej osoby. W sytuacjach wyjątkowych Ordynator udziału lub osoba upoważniona może podjąć decyzję o odwiedzinach wyłącznie za jego zgodą.
Więcej…
 
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
W związku z występowaniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terytorium Holandii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii, Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą do hodowców drobiu zwłaszcza tych utrzymujących drób w systemie wybiegowym, aby zabezpieczyć kurniki i stada na wybiegach przed kontaktem z ptakami migrującymi, jak również zwrócić uwagę na sposób przechowywania paszy oraz komponentów do produkcji paszy i ściółki, która zostanie użyta do utrzymywania drobiu w kurnikach przed dzikimi ptakami.
Więcej…
 
Komunikat Agencji Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.  uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”. Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie. Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym poniżej formularzu: „Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II ”. Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.
Więcej…
 
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat: „Platforma ePUAP – wysyłanie dokumentów do podmiotu publicznego przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego”
Więcej…
 
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat: "Zasady ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 marca br.” Termin i miejsce szkolenia:
Więcej…
 
Komunikat

Urząd Gminy w Osieku w dniu 16 lutego 2015 roku otrzymał wiadomość z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim, że z uwagi na upadłość firmy z dniem jutrzejszym tj. 17 luty 2015 roku zaprzestają prowadzenia regularnych przewozów na trasie Głębowice – Oświęcim.

W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z innymi przewoźnikami celem uruchomienia dodatkowych przewozów na tej trasie.
 
Zwrot części podatku akcyzowego
Wójt Gminy Osiek informuje wszystkich rolników zainteresowanych zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski w terminach:
Więcej…
 
Kwalifikacja Wojskowa 2015
W okresie od dnia 11 lutego  do 23 marca 2015 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w |Oświęcimiu przy ul. Bema 4. Zgodnie z planem pracy komisji,  dla  osób  podlegających  stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 12 i 13 marca 2015 roku.
Więcej…
 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Osiek w sezonie 2014/2015
1. Na drodze wojewódzkiej nr 949 od Polanki Wielkiej do Tarniówki (ul. Przecznica, ul. Browarna i ul. Główna) przez firmę: P.B.D.-M. DROG-BUD Franciszek Fryc z siedzibą ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice, nr tel. dyżurnego: 606 287 762 oraz 660 707 958
2. Na drogach powiatowych (ul. Bielańska, ul. Włosieńska, ul. Karolina, ul. Główna, ul. Starowiejska, ul. Słoneczna, ul. Beskidzka w sołectwie Osiek oraz ul. Wado-wicka, ul. Andrychowska, ul. Oświęcimska, ul. Zamkowa w Sołectwie Głębowice) przez firmę: ZBI Zdzisław Flejtuch, ul. Podlesie 3, 32-641 Przeciszów, Zgłoszenia należy kierować do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. Nr: (33) 844 89 80;
3. Na drogach gminnych i wewnętrznych (pozostałe ulice) Kółko Rolnicze Osiek, nr tel. dyżurnego 33-845-83-80 lub 502-123-758.
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama