Portal
Komunikat Wójta Gminy Osiek
Dla upamiętnienia 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2015 roku (w sobotę) o godzinie 17:00, zostaną uruchomione na 1 minutę syreny alarmowe gminnych OSP.
WÓJT GMINY OSIEK
 
Nie daj się oszukać – sprawdź paragon!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje o kolejnej odsłonie kampanii paragonowej resortu finansów prowadzonej pod nazwą „Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon”. Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź paragon".

Więcej…
 
Zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
Wójt Gminy Osiek informuje wszystkich rolników zainteresowanych zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski w terminie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 lipca 2015 roku.
Więcej…
 
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.
W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
Więcej…
 
XIX Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Osiek
W dniu 1 sierpnia 2015 roku (sobota) na terenie naszej gminy odbędzie się XIX Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Osiek - Mistrzostwa Małopolski w Kolarstwie Szosowym ze startu wspólnego. Wyścig rozegrany zostanie na trasie okrężnej o długości 29 km przebiegającej przez Osiek - Piotrowice - Przeciszów - Polankę Wielką. Start i Meta wyścigu zostaną ulokowane przed budynkiem Urzędu Gminy w Osieku.
Więcej…
 
Wsparcie dla strażaków ochotników
Samorząd Województwa Małopolskiego już od wielu lat wspiera działania i funkcjonowanie strażaków ochotników z jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego. Wczoraj w remizie OSP w Osieku, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa uroczyście wręczył umowy gwarantujące przyznanie dotacji w ramach dwóch programów: „Małopolskie Remizy 2015” i „Bezpieczna Małopolska 2015”. Odebrali je przedstawiciele gmin  powiatów chrzanowskiego, wadowickiego i oświęcimskiego. W spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Zdzisław Filip oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i jednostek OSP.
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama