Portal
Dolina Karpia - Ogłoszono nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 12 lutego do 28 lutego 2018 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020:

Więcej…
 
Zarządzenie Wójta Gminy Osiek w sprawie rekrutacji do przedszkoli

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Więcej…
 
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Wójt Gminy Osiek informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

Więcej…
 
Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Więcej…
 
Kwalifikacja wojskowa 2018

W okresie od dnia 14 marca  do 26 kwietnia 2018 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu ul. Rynek Główny 12. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 19 i 20 kwietnia 2018 roku.

Więcej…
 
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W dniu 22 listopada Rada Gminy Osiek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1.01.2018 r. będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:
Więcej…
 
Ogłoszenie w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Osieku informuje, że od dnia 1.01.2018 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych Gminy Osiek wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty jako przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawca świadczący usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu całej gminy.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama